Oct 20, 2007

Lagu indah di pagi Syawal..:: Lafaz Takbir Raya ::..

..:: Makna Takbir Raya ::..


“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar,
Tidak ada tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar,
Allah Masa Besar dan bagi Allah segala puji-pujian.”

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar,
Allah Maha Besar sebesar-besarnya, Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) sebanyak-banyaknya,
Maha Suci Allah pagi dan petang.”
“Tiada tuhan melainkan Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, dengan ikhlas untuk agama (Islam), walaupun dibenci oleh golongan kafir.”
“Tiada tuhan melainkan Allah yang Esa yang benar janji-Nya, yang menolong hamba-Nya,
yang memuliakan tentera-tentera-Nya (tentera Muslimin) dengan mengalahkan tentera Ahzab dengan keesaan-Nya.”
“Tiada tuhan melainkan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar dan milik Allah-lah segala puji-pujian.”


Firman Allah:


"Dan sempurnakanlah ibadah puasa kamu mengikut bilangan hari dalam bulan Ramadhan (29 atau 30 hari), dan bertakbirlah (membesarkan Allah) atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."
(AlBaqarah : 185)

Allah SWT telah berfirman memuji mereka:


“Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan zakat fitrah). Dan yang menyebut nama Tuhannya (takbir), maka mereka sembahyang.”

Nabi juga telah berkata:

“Ini hari raya untuk kalian. Hari kembali kepada fitrah. Barang siapa mengagungkan Idul Fitri dengan menyebut nama Allah akan termasuk orang-orang yang menang.”

“Setiap umat ada hari raya, tetapi hari raya kamu adalah hari raya terbaik di sisi Allah!,” kata Nabi lagi.


“Hiasilah hari raya kamu dengan takbir, tahmid dan tasbih, sebab hari itu Allah mengampuni dosa-dosamu” (Kitab Durratun Waa’izhiin)
indahkan suasana ni ~
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...